Build for prod: 2.43.3

520甄选系列

由郭东勋执导,袁小鹏掌镜的Bottega Veneta全新520特别短片,唯美诠释爱情、期待和相聚等主题元素。知名运动员郭晶晶、许昕和宁泽涛的精准演绎,进一步颂扬了身体的动态和品牌的卓越工艺。 短片浪漫呈现了Bottega Veneta的520甄选系列,洞石绿色的小号编制链条肩带手袋无疑是该系列的点睛之作。
BOTTEGA VENETA 520甄选系列 |  走进你的时光 |Bottega Veneta葆蝶家中国官方网站 | Bottega Veneta
BOTTEGA VENETA 520甄选系列 |  走进你的时光 |Bottega Veneta葆蝶家中国官方网站 | Bottega Veneta
BOTTEGA VENETA 520甄选系列 |  走进你的时光 |Bottega Veneta葆蝶家中国官方网站 | Bottega Veneta
个性化定制服务,打造专属个性单品。